De Sipr werkwijze kenmerkt zich door drie stappen. Altijd met oog voor het DNA van de klant. Vanuit een doordachte strategie, volgens strakke processen en gericht op borging binnen de organisatie.

1. Analyse

Sipr analyseert je online prestaties volgens de vier groeifasen van contentinzet.

Volgens de vier groeifasen analyseert Sipr de huidige status van de contentinzet op het gebied van Branding, Service, Sales en Product. Sipr analyseert voor ieder gebied in welke fase deze zich bevindt en adviseert welke stappen noodzakelijk zijn om deze een fase verder te brengen.

Ad hoc fase

De Ad Hoc fase kenmerkt zich doordat individuele medewerkers gebruik maken van social media, maar dat hier nog geen doordachte strategie of doordacht beleid achter zit. Deze fase is nog tactisch van aard.  

Experimentele fase

Voor de hand liggende afdelingen als HR (vacatures) en (marketing)communicatie zetten social media al in, meestal om te zenden richting (potentiële) doelgroepen. In deze fase ontstaat er behoefte aan een strategie en beleid. Ook deze fase is nog tactisch van aard.  

Functionele fase

In deze zet de organisatie social media doelgericht in voor een specifieke toepassing. Grenzen tussen afdelingen vervagen en er wordt gewerkt in multi-disciplinaire teams. Een voorbeeld is de inzet van social media voor productontwikkeling, waarbij klanten via social media opgeroepen worden om mee te denken over een product en input te geven.

Transformatieve fase

In deze fase werkt de organisatie samen als een netwerk. De organisatie weet waarde toe te voegen door gerichte inzet van social media. Een goed voorbeeld is een klantenservice die via de webservice gerichte en snelle service kan verlenen doordat de interne processen op elkaar afgestemd zijn en de back end hierop ingericht is. Deze fase is strategisch van aard.

2. Advies

Na de analyse wordt advies gegeven op basis van persona's en een customer journey.

Na de analyse wordt advies gegeven. In eerste instantie worden persona's gecreëerd. Na het maken van persona's kan er gekeken worden naar de (online) customer journey van de persona en de kanalen waar hij of zij gebruik van maakt.

Persona's

Om goed te doorgronden wie de doelgroep is maken we een of meerdere persona's door mensen uit de doelgroep te interviewen. Tenslotte gaat het altijd om echte mensen. Het gaat dan naast het mediagebruik om de diepere inzichten van de doelgroep. Wat drijft deze persoon en wat zijn de beweegredenen om bepaalde keuzes te maken? In welke omgeving bevindt de persona zich en hoe maakt hij of zij keuzes. 

Customer Journey

Als de persona gecreëerd is wordt er een customer journey gemaakt waarbij de verschillende voorkeurskanalen van de persona gevisualiseerd worden. Vanuit deze visualisatie kan er optimaal ingespeeld worden als er content voor de doelgroep gemaakt wordt. 

3. Uitvoering

In de uitvoeringsfase maakt Sipr een toolkit met guidelines en bewaakt de uitvoering.

In de uitvoeringsfase maakt Sipr in eerste instantie een toolkit met daarin de guidelines. Daarnaast wordt er monitoring ingericht om de content te volgen. In de productiefase wordt een contentkalender gemaakt om de verschillende media over de tijd in te plannen. Vervolgens wordt de content gecreëerd door ervaren redacteuren, fotografen of filmmakers.  

Uitvoeringsfase

In de uitvoeringsfase maakt Sipr in eerste instantie een toolkit met daarin de guidelines. Zowel voor de redactie die de content creëert als voor de medewerkers die de content verder kunnen verspreiden. In de Guidelines wordt o.a. de Tone of voice bepaald, maar bijvoorbeeld ook rekening gehouden met de merkwaarden die een bedrijf heeft en moeten doorklinken in de content. Daarnaast wordt de monitoring ingericht, zodat niet alleen vanuit reputatie management gekeken wordt wat er over het bedrijf gepubliceerd wordt, maar tevens de geproduceerde content gevolgd wordt.

Productiefase

Vervolgens gaan we de productiefase in. Daarin maken we aan de hand van de verschillende thema's die spelen een contentkalender over het jaar. Deze kalender wordt wekelijks zoniet dagelijks bijgesteld indien zich actualiteiten voordoen. Op de kalender worden de verschillende gekozen media ingepland. De contentcreatie vindt plaats naar aanleiding van de kalender of eventueel de actualiteit. Te denken valt aan artikelen voor verschillende (online) media de eigen website of social media posts. Ook goede fotografie of videocontent kan een belangrijke rol spelen. 

Borging

Sipr vindt het belangrijk dat kennis overgedragen wordt en een bedrijf uiteindelijk zelfstandig de mediastrategie kan vormgeven en uitvoeren indien dat gewenst wordt. Dat kan door strategiesche sessies, maar ook door praktische workshops of coaching on the job. Tevens is het mogelijk om een interimspecialist van Sipr in te huren die de kennis overdraagt aan de eigen mensen van de organisatie. Het kan zijn de de coördinatie vanuit het bedrijf plaatsvindt en de coördinator de redacteuren van Sipr aanstuurt, maar ook dat Sipr alleen in de beginfase een rol speelt. Uiteindelijk is dit altijd maatwerk.

Contact

030 - 2006 028
info@sipr.online
Helling 13, 3523 CB Utrecht
Google Maps

Parkeren

Locatie De Trip
Briljantlaan 9
Bij de slagbomen nummer 13 invoeren.
Parkeren aan de linkerzijde.

Site

Algemene voorwaarden (privacyverklaring)
Cookie-instellingen
Sitemap
Pers
© 2019 All Rights Reserved.

Twemoji: Copyright 2019 Twitter, Inc and other contributors